SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
WESTERNOVEJ STREĽBY

Kalendár súťaží 2017


Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia SAWS ak štartujú podľa pravidiel. Pri klubových súťažiach (Club match) je štartovné pre nečlena 10€ bez rozdielu v akej kategórii strelec štartuje. Ostatné súťaže sú spoplatnené pre všetkých rovnako.


Na každú súťaž SAWS je možné sa online REGISTROVAŤ

Na začiatku registračného formulára bude automaticky vybratá požadovaná súťaž!


Marec

         
        

Apríl

        

Máj

        

Jún

        


Júl

        
        
        

August

        
        

September

        

Október

        
        

© 2014 Slovenská asociácia westernovej streľby

Website powered by RHOD